Upoznajte naš tim

U želji da usavršimo naš rad i pružimo što bolju uslugu našim pacijentima, svi lekari i sestre redovno pohađaju kontinuiranu medicinsku edukaciju, stručne skupove i seminare u zemlji i inostranstvu. Primenjujući savremene metode i tehnike u radu, postaraćemo se da Vaš osmeh postane i ostane čaroban!

Dr Vučković Kolarević Romana

Dr Vučković Kolarević Romana

Specijalista ortopedije vilica

Dr Plavšić Aleksandar

Dr Plavšić Aleksandar

Stomatolog

Dr Ivana Doder

Dr Ivana Doder

Stomatolog

Dr Kolarević Dejan

Dr Kolarević Dejan

Specijalista stomatološke protetike

Dr Aleksandar Jovanović

Dr Aleksandar Jovanović

Specijalista ortopedije vilica

Dr Mihajlo Vasić

Dr Mihajlo Vasić

Specijalista ortopedije vilica

Nataša Čanković

Nataša Čanković

Stomatološka sestra