Cenovnik

Home / Cenovnik

UZ uklanjanje kamenca

2500 RSD

Plombe (amalgamske i kompozitne)

2500 RSD

Metalokeramička kruna

10000 RSD

Bezmetalna kruna (Cirkon kruna)

24000 RSD

Totalna proteza

30000 RSD

Parcijalna akrilatna proteza

30000 RSD

Parcijalna skeletirna (Vizil)

42000 RSD

Valplast proteza

42000 RSD

Vađenje zuba

2500 RSD

Implanti (Straumann)

78000 RSD

Mobilna proteza

18000 RSD

Klasična fiksna proteza

72000 RSD

Estetska fiksna proteza

96000 RSD

Samoligirajuća fiksna proteza

96000 RSD

*Mogućnost plaćanja na rate za izradu KLASIČNE FIKSNE PROTEZE