Cenovnik

Home / Cenovnik

UZ uklanjanje kamenca

Din 2000

Plombe (amalgamske i kompozitne)

Din 2500

Metalokeramička kruna

Din 10000

Bezmetalna kruna (Cirkon kruna)

Din 24000

Totalna proteza

Din 30000

Parcijalna akrilatna proteza

Din 30000

Parcijalna skeletirna (Vizil)

Din 42000

Valplast proteza

Din 42000

Vađenje zuba

Din 2500

Implanti (Straumann)

Din 78000

Mobilna proteza

Din 18000

Klasična fiksna proteza

Din 60000

Estetska fiksna proteza

Din 72000

Samoligirajuća fiksna proteza

Din 96000

*Mogućnost plaćanja na rate za izradu KLASIČNE FIKSNE PROTEZE